Annons

Polisen genomför orossamtal

Orossamtal med syfte att fånga upp ungdomar som befinner sig i riskzon för att utveckla kriminalitet är en av de åtgärder som Landskronas poliser arbetar med för att få ner brottsligheten i särskilt utsatta stadsdelar.
Det visar en enkätundersökning som Rikspolisstyrelsen gjort med ett flertal av landets polismyndigheter.
Av svaren från Lanskrona framgår att polisen tillsammans med Räddningstjänsten har ett gemensamt forum för ungdomar mellan 13 till 16 år.

Polisen och Räddningstjänsten träffar elva ungdomarna och diskuterar samhällsfrågor, lagar, normer och värderingar. Ungdomarna får också vara med och hjälpa till med olika arbetsuppgifter.
Vidare har samtliga skolor i Landskrona stad en särskilt utpekad polis som kontaktperson. Syftet är att skolornas personal, enkelt, ska kunna få råd och stöd. Polisen fungerar också som rådgivare i frågor som rör alkohol och narkotika.
Polisen och Landskrona stads fältgrupp genomför gemensamma orossamtal med syfte att fånga upp de ungdomar som befinner sig i riskzon för att utveckla kriminalitet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser