Annons

Kommunen backar gällande motprestation

Efter hård kritik från Socialstyrelsen ändrar Vuxennämnden i Landskrona formuleringarna om motprestation för socialbidragstagare. Tidigare skulle varje bidragstagare som står till arbetsmarknadens förfogande vara i aktivitet minst 30 timmar i veckan. Vuxenförvaltningen föreslår nu Kommunfullmäktige att besluta om en ny formulering. Denna lyder; ”Varje försörjningsstödstagare som antingen är under 25 år eller som bedöms ha behov av ett särskilt stöd för att kunna närma sig arbetsmarknaden skall deltaga i kompetenshöjande aktivitet under minst 30 timmar i veckan”.

– Vi har ändrat målformuleringen så att den blir mer individuellt anpassad. Det betyder att vi tar bort det generella kravet och kommer att bedöma varje bidragstagare för sig, säger Vuxennämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP).
Folkpartisten ser med intresse an framtiden och eventuella överklaganden.
– Om en handläggare bedömer att en person som är över 25 år har särskilda behov av till exempel praktikplats för att öka möjligheterna att få jobb så kommer de också att få praktisera. Skulle de då överklaga så blir det intressant att se vad förvaltningsrätten gör.

Annons
 

Längre fram i tiden hoppas Mattias Adolfsson att man i Landskrona ska kunna ha samtliga bidragstagare i aktivitet.
– Jag kan inte förstå varför vi ska kunna skicka en bidragstagare som är 24 år och 11 månader på praktik eller utbildning medan en som är 25 år och en månad slipper. Därför kommer vi att arbeta hårt för att få till en förändring av lagarna.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser