Annons

Hästägare varnad

Efter klagomål har länsstyrelsen ålagt en hästägare i Landskrona att inom två veckor efter delgivning åtgärda de förvaringsutrymmen som djuren befinner sig i. Enligt länsstyrelsens föreläggande är hästarnas utrymmen dels för små, dels utsatta för väder och vind och dessutom så provisoriska att de kan skada djuren. Hästägaren uppger i ett yttrande att han har problem med att bygglov inte beviljas för hans fastighet för mer permanent ligghall eller permanenta uteboxar. Länsstyrelsen hävdar dock att det finns tillfälliga lösningar som mycket väl uppfyller lagstiftningens krav på mått och hållfasthet samt där inga skaderisker föreligger och att dessa bör genomföras till dess att en permanent lösning finns på plats.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser