Annons

Låga miljökrav för hamnen

Miljönämnden går emot tjänstemännen på miljöförvaltningen när det gäller villkoren för hamnens framtida verksamhet och föreslår betydligt mildare miljökrav.
Det är i svaret på en remiss från länsstyrelsen som nämnden säger ja till en förlängning av prövotiden för slutgiltig lösningen av dagvattenfrågan så att hamnbolaget kan hitta bästa möjliga teknik.
När det gäller bullernivån så var nämnden splittrad.
Förvaltningen föreslog lägre bullernivåer med hänsyn till boende i närheten och kolonisterna på Gråen.
Men på förslag av folkpartiets Ronnie Persson röstade en majoritet för att bullervärdena för bostäder på fastlandet och kolonierna på Gråen skall vara de riktvärden som gäller för befintlig industri, med andra ord en högre bullernivå än förvaltningens förslag.
När ett fartyg ligger vid kaj måste fartyget ha igång sin hjälpmotor för el-försörjningen, vilket innebär ökade utsläpp. El från land skulle minska dessa utsläpp, men skulle kosta hamnen runt tre miljoner kronor i investeringar. Nämnden valde här att ändra på förslaget så att man istället skall följa utvecklingen beträffande anslutning till land-el.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser