Annons

Dubbelt så många hemlösa upprör S

Enligt siffror från socialförvaltningen har antalet hemlösa mer än fördubblats under 2010. I januari var 92 hushåll hemlösa och i september hade siffran stigit till 210. Detta är något som upprör Jonas Esbjörnsson (S) vuxennämndens andre vice ordförande.
– Jag är mycket kritisk till hur man har hanterat detta under den gångna mandatperioden, den borgerliga kommunledningen har sålt ut över 80 lägenheter som Landskrona Stad ägde. Vi har under åren även velat ha breda lösningar och diskussioner med Folkpartiet och dem andra i Treklövern, säger Jonas Esbjörnsson som nu kräver handling.
– Ytterst faller ansvaret på den politiska ledningen och nämndens ordförande Mattias Adolfsson (FP). Jag förutsätter att man nu tar sitt ansvar och gör allt i sin makt för att komma tillrätta med problemet, avslutar Jonas Esbjörnsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser