Annons

Strandbryggan rivs

Inte oväntat beslutade kommunstyrelsen på torsdagen att uppdra åt tekniska nämnden att, under förutsättning av att inga juridiska hinder föreligger, riva bryggan vid Strandpaviljongen. Rivningskostnaden inklusive transporter och deponering om 80 000kronor finansieras genom kommunstyrelsens anslag för diverse projekt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser