Annons

Rökförbud på uteservering

I närmare två år funderade Länsstyrelsen, sen kom beslutet som innebär att delar av Speaker´s Corners uteservering beläggs med rökförbud.
Förbudet berör de del av uteserveringen som är försedd med tak och väggar och som leder in i restaurangen.
Det var i december 2008 som miljönämnden beslutade om rökförbud med hänvisning till att röken inte ventileras bort på ett naturligt sätt eftersom avdelningen var försedd med tak och väggar.
Beslutet överklagades till länsstyrelsen som medgav inhibition, vilket innebar att miljönämndens rökförbud avslogs i väntan på att ärendet avgjordes.
Nu har länsstyrelsen alltså funderat färdigt och går på miljönämndens linje med motiveringen att inbyggnaden inte får en luftgenomströmning som motsvarar utemiljöer.
– Länsstyrelsen delar miljönämndens bedömning att uteserveringen skall betraktas som jämförlig med inomhusservering där det råder rökförbud.
Beslutet, som kan överklagas till Förvaltningsrätten i Malmö, träder i kraft om några veckor. Och det är fortfarande fritt fram att röka på den övriga delen av uteserveringen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser