Annons

Naturvårdsprogram ska öka vi-känslan

Länsstyrelsen vill slippa skötseln av naturreservaten inom Landskrona kommun. Det framgår av förslaget till nytt handlingsprogram för naturvård.
– Länsstyrelsen vill inleda en diskussion om kommunen är intresserad av ett övertagande av skötseln, förklarar miljöchef Högni Hansson och skötselinsatserna skulle till en del vara lämpade som arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
– Flera andra kommuner har redan tagit över skötseln av naturreservat.

För fyra år sedan antog fullmäktige ett Naturvårdsprogram och beslutade samtidigt att uppdra åt miljönämnden att ta fram ett handlingsprogram.
Detta program har nu uppdaterats och innehåller ett flertal förslag till konkreta åtgärder.
– Handlingsprogrammet skall uppdateras vart fjärde år och det har vi nu gjort, påpekar Högni Hansson och miljönämnden var eniga kring alla punkter förutom en.
– Det var Sverigedemokraterna som ville lyfta ut avsnittet om integrationsprojekt, berättar Högni Hansson men voteringen förlorades med tio för och tre emot.

Annons
 

Projektet syftar till att öka samhörighetskänslan mellan landskapet och staden genom att ta hjälp av svenska och utländska sagor.
Projektet syftar till att öka vi-känslan och göra det lättare att förstå vad man kan uppleva i sin nya hemmiljö.
Förslag finns på att ta fram en guide som kan användas i allehanda barnverksamhet och därmed sprida sig till föräldragenerationen.
Slutprodukt kan bli en geografisk guide för Landskronatrakten där de företeelser man ser illustreras av fabler, sagor och visor.
Listan över olika projekt innehåller inte minde än 19 punkter och här finns allt från en fortsatt utbyggnad av vandringsleder till konkreta arbetsmarknadsåtgärder.

Som exempel nämns städa stränder på skräp, gallra i planterade skogar t ex vid Kopparhögarna, Västra Fäladen, Barnens skog. Ordna vandringsstigar runt Asmundtorp och vid Häljarp.
Bygga fågelholkar, fladdermusholkar, igelkottsbon, humlebon för försäljning och uppsättning på kommunens marker.
– Här finns en mängd projekt som är möjliga att genomföra, avslutar Högni Hansson och närmast går planen vidare till kommunstyrelsen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser