Annons

Socialstyrelsen har Landskrona under luppenVuxenförvaltningen åter i blåsväder

Tidigare i år fick vuxenförvaltningen hård kritik för att man krävt motprestation av socialbidragstagare. Nu riktar Socialstyrelsen åter kritik i två fall mot förvaltningen. Bland annat konstaterar Socialstyrelsen brister i samband med utredningar av vuxna med missbruksproblem. I ett annat fall har kommunen förlorat en tvist om bistånd för begravningskostnader där man tolkat Socialstyrelsens rekommendationer på sitt eget vis.

I det första fallet konstaterar Socialstyrelsen brister i handläggning och dokumentation av kommunens utredningar av vuxna med missbruksproblem. Klienternas rättssäkerhet i handläggningen tillgodoses bara delvis, skriver Socialstyrelsen i sitt beslut och påtalar också brister när det gäller att uppmärksamma barns och närståendes situation.
För att kunna ta tillvara sina intressen under handläggningen av ärendet är det viktigt att den enskilde informeras om sina rättigheter, bland annat om rätten till insyn i utredningsmaterial och journalanteckningar, rätten att ta del av och yttra sig över utredningen innan beslut fattas”, skriver man.

Annons
 

Socialstyrelsen bedömer att Landskrona kommun inte alltid följer förvaltningslagens krav på kommunicering och underrättelse om beslut. Enligt 12 kap. 2 § OSL får sekretessbelagda uppgifter endast röjas om den enskilde ger sitt samtycke. Socialstyrelsen förväntar sig att Landskrona kommun alltid dokumenterar vilka utomstående den enskilde ger sitt samtycke till att utredaren får ta kontakt med under utredningen.
Landskrona kommun ska senast den 29 oktober redovisa vilka åtgärder som kommer att vidtas i ärendet.
– Vi ser inte saken på samma sätt som Socialstyrelsen. I övrigt vill jag inte kommentera då jag inte är så insatt. I stället hänvisar jag till enhetschefen Pia Söderstjärna eller gruppchef Richard Sulek, säger Annette Lindberg Mohlin, tf förvaltningschef.

På fredagsmorgonen ringer Richard Sulek upp redaktionen.
– Jag har skummat genom Socialstyrelsens påpekanden och ska kontakta dom. Jag vill undersöka om deras, vad ni kallar kritik, beror på att de inte fått all fakta. Det kan mycket väl vara så att det som saknas ligger i andra datasystem. Sedan ska det sägas att vi gör 150-200 utredningar varje år så någon gång då och då sker misstag, säger Richard Sulek.

Vad gäller tvisten om begravningskostnaderna så anser Socialstyrelsen att vuxenförvaltningen i Landskrona ska bistå en begravning där den avlidnes dödsbo inte hade pengar till omkostnaderna. Sammanlagt rör det sig om cirka 4000 kronor som saknas. Vuxenförvaltningen anser dock att de handlat rätt och kommer troligtvis att överklaga Socialstyrelsens rekommendation.
Vi följer Socialstyrelsens rekommendationer att bistå med 50 procent av ett basbelopp och detta har vi delat upp i två poster. Begravningskostnader till 31 procent och gravsten till 19, avslutar Annette Lindberg Mohlin.
I detta fallet är det upp till vuxennämnden att avgöra om kommunen ska överklaga.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser