Annons

Överskott i Omsorgsnämnden

Omsorgsnämnden prognostiserar ett överskott jämfört med budget på 9,5 miljoner kronor. Den huvudsakliga orsaken till överskottet är hemvården som visar ett prognostiserar överskott på 5,5 miljoner. Antalet biståndstimmar inom hemvården är betydligt lägre än budgeterat och förväntas öka marginellt under resterande del av året.
– Det här ger oss möjlighet att agera under resten av hösten, samt gör att vi kan gå in i nästa år med en buffert, säger nämndsordföranden Hans Raita (M).

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser