Annons

LSS-boende fick inte rösta

På valdagens eftermiddag framkom uppgifter att personer boende vid ett par LSS-boende inte kommit iväg till vallokalerna.
– Jag har varit i kontakt med tre personer som bor vid olika LSS-boende och de berättar samstämmiga historier. Hjälpen, från vårdare eller möjligtvis deras goda män, att gå och rösta hade uteblivit. Trots att personerna har full rösträtt i samtliga val, säger en person som med hänsyn till känsligheten i ämnet vill vara anonym.
– En förståndshandikapp man berättade för mig att det var bättre på den tiden han bodde ”hemma” för då hjälpte hans bror honom att gå och rösta.

Efter tipsen kontaktade mannen Socialdemokraternas kansli där Folkets hus-föreståndaren Lars Svensson fanns på plats.
– För att kontrollera uppgifterna gick jag omgående upp till LSS-boendet vi har i huset. En person i personalen sa till mig att de boende inte förstod sig på valet och hur man röstar och att man därför inte besökt vallokalen, berättar Lars Svensson.

Först 1989 fick alla svenskar rösträtt, det var nämligen då begreppet omyndighetsförklarad avskaffades. Detta till trots är det inte alldeles enkelt för personer med funktionsnedsättningar att komma iväg till sina vallokaler, visar det sig efter att Landskrona Direkt varit i kontakt med såväl en del vårdare som chefer inom omsorgen i Landskrona.
Enhetschef Annika Rosvall vid det utpekade gruppboendet säger sig först inte kunna uttala sig. Strax medger hon emellertid att man berättat för brukarna om vilka rutiner och vilken hjälp man kan få från de kommunala valombuden.
– Det är mycket illa om det gått till som Lars Svensson säger. Men det är inte alltid så lätt att hantera detta. Brukarna kan inte alltid själva fatta ett beslut eller förstå vad det innebär med ett val. Tyvärr finns det inte så mycket lättläst information kring valet.

Omsorgsförvaltningens chef Eva Malm poängterar att direktiven till enhetscheferna varit tydliga och att rutinerna är glasklara.
– Vi har i år gott ut med väldigt mycket information. Kompassen är ett redskap som används av många brukare för att finna information. Vi har även informerat att man kan be valnämndens ordförande komma ut till enheterna och informera, säger Eva Malm som omgående larmet kom förvaltningen till känna, gav i uppdrag åt områdeschefen för funktionshinder, Susanne Rosenström-Bennhagen att göra en snabbutredning.
– Jag har ännu inte kunnat se några belägg för den kritik som framförts. De brukare som uttalat en önskan om att rösta har fått det stödet av personal eller av anhöriga som krävs för att genomföra detta. Vi kan säkert bli bättre och jag kommer att ha en genomgång med valnämndens ordförande Inga Janson om vad som kan förbättras till nästa val, säger Susanne Rosenström-Bennhagen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser