Annons

Ny bro vid Granet

En enig teknisk nämnd beslutade att ersätta träbron över vallgraven, i närheten av Granet, med en ny. Den nya bron ska förhoppningsvis komma på plats ”så fort som möjligt”, enligt nämndens vice ordförande Christer Nilsson (S), när ärendet nu lämnats över till kommunstyrelsen för beslut. Liksom den gamla bron ska vägbron vara anpassad för såväl bil-, som cykel- och gångtrafik och beräknas kosta tre miljoner kronor.

Den nuvarande bron är drabbad av omfattande rötskador och dessutom har erosion konstaterats vid det södra så kallade ”stenlandfästet” under bron, vid vallgravskanten. Landfästena stammar, ”troligtvis” enligt utredningsrapporten, från omkring 1905 och en tidigare bro.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser