Annons

Ungdomar skapar Landskronalåt på Plantan

Idag har Connecting Landskrona bjudit in ungdomar i staden till ett musikläger för att tillsammans med Johan Östberg och Helena Rask spela in en låt om Landskrona.
– Tillsammans med ungdomarna ska vi spela in låten som ska spegla hur aktivt och rikt Landskrona är. En låt som handlar om att vi tillsammans kan göra staden ännu mer kreativ och trygg, säger projektledaren Teuta Shabani.

Under musiklägret är även många föreningar inbjudna till Plantan för att informera om sin verksamhet. Mellan klockan 13.00 och 16.00 är det öppet hus för ungdomarna och då är även deras föräldrar välkomna att delta. Målet är att unga i Landskrona ska få prova på flera olika aktiviteter för att sedan kanske bli aktiva i stadens rika föreningsliv.

Annons
 

Det är Landskronas Idrottsföreningars Samorganisation, LISA, som driver Connecting LA tillsammans med Rädda Barnen och Lions Club Citadella i samverkan med Centrum & Österlyftet. Man syftar till att få på plats långsiktigt hållbara metoder för att öka ungdomars engagemang och delaktighet i föreningslivet.
Prioriterat är att få fler tjejer och unga kvinnor med annat etniskt ursprung än svenskt engagerade, men alla Landskronas ungdomar är själfallet välkomna.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser