Annons

Politisk samsyn om digitalt husPengar styr om det blir av

Under den gångna mandatperioden har det på kulturfronten ventilerats frågor kring ett digitalt hus i anslutning till teatern samtidigt har nämnden också velat få privata krafter att driva konsthallen. Ingetdera har dock blivit verklighet och ingen vet vad framtiden har i sitt sköte. Det är en fråga om pengar.
Besparingarna har mer eller mindre inneburit att vi fått satsa det mesta på våra egna verksamheter. Detta innebär att vi har för lite pengar över för att det ska spilla över på till exempel föreningslivet, säger Kulturnämndens ordförande Birgitta Persson (M).

Vad gäller en eventuell digitalt hus så råder det enighet i nämnden.
Det är en av våra frågor som har högsta prioritet om vi vinner valet, säger Kulturnämndens vice ordförande Leif Olin (S), och förklarar.
– Vi vill ha ett digitalt hus i Teaterparken som bland annat kommer att innehålla en ny bio.
Något löfte kan dock inte Olin ge även om socialdemokraterna skulle ta över styret.
– Det är fråga om hur mycket pengar som kommer att budgeteras till kulturen, men vi kommer i alla fall att presentera ett seriöst förslag på hur det ska kunna se ut.
I fråga om det digitala huset är alltså de båda blocken överens.
Det är även vår vision från treklövern att få till ett digitalt hus i Teaterparken. Det hade lyft stadens kulturliv flera snäpp, säger Birgitta Persson.

Annons
 

En annan fråga som aktualiserades den gångna mandatperioden var att kommunen försökte få privata entreprenörer att driva konsthallen.
Det rann ut i sanden. Vi kunde inte hitta någon som var intresserad. Vårt mål var att det skulle bli fler aktiviteter i byggnaden, säger moderaten och påpekar att någon privatisering inte kommer att bli aktuell den närmaste tiden, varken för konsthallen eller någon annan kulturell verksamhet. Det samma säger Leif Olin.
Det skulle i så fall vara i ett eventuellt digitalt hus som man ska titta på de privata alternativen i till exempel en restaurang och i bion, menar socialdemokraten.

De båda politikerna är överens i mycket men i en fråga som kan bli aktuell kommande mandatperiod råder skilda meningar.
En av de frågor som vi prioriterar är att vi vill samla stadens arkiv på museet. Det innebär att vi vill flytta till exempel arbetarrörelsens arkiv från Folkets Hus till museet. Det skulle spara pengar plus öka tillgängligheten, säger Birgitta Persson.
Vi är överens om att vi ska diskutera en flytt med föreningen, säger Leif Olin som dock inte stänger dörren för en flytt.
Det finns sedan länge någon sorts misstänksamhet mellan arbetarrörelsens arkiv och museet och vad den grundar sig i vet jag inte. Men skulle det visa sig att de båda arkiven skulle tjäna på att vara på samma plats så är jag personligen ingen motståndare till detta. Jag vet dock att min uppfattning inte stämmer överens med några av mina partikamraters, avslutar Leif Olin.

Läs mer:
Opera och Metallica i Teaterparken

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser