Annons

Politiker svarar idrottsledarna

I fredags skrev vi om den kritik som riktas från föreningshåll mot kommunen. Undermålliga anläggningar samt avsaknad av debatt kring frågor som rör idrotts- och föreningslivet i årets valrörelse var några av anmärkningarna. De båda kommunalråden Niklas Karlsson (S) och Cecilia Brorsson (M) håller med kritikerna. Torkild Strandberg (FP) är dock av en annan åsikt. I alla fall vad gäller ansträngningarna.
– Landskrona satsar mycket på både idrott och kultur. Vi är duktiga på detta och ska vara stolta över det. Det finns stort utrymme att diskutera dessa frågor i valet, säger Torkild.

För knappt ett år sedan presenterades planer på en ny idrottshall jämte den nuvarande i Karlslund. Frågan är om den kommer att bli verklighet.
– Det är ett bra förslag som vi är positiva till, säger Niklas Karlsson.
Då hallen presenterades talades det om att det skulle kosta cirka 55 miljoner kronor och Torkild Strandberg är tveksam till att det finns så mycket pengar till bygget samtidigt som Cecilia Brorsson säger nej till förslaget.
– Min bedömning är att vi bygger någon annanstans. För att kunna bygga en ny anläggning krävs att den används inte bara några timmar på kvällarna till idrottsföreningarna, utan att den används dagtid hela veckan. För att uppnå det bör den ligga intill en skola, och vid nuvarande IH är behovet dagtid för litet.

Annons
 

Landskrona BoIS ordförande Kenneth Håkansson har uttryckt önskemål om att en ny alternativt nyrenoverad modern fotbollsarena ska stå klar i Landskrona senast jubileumsåret 2013.
En sådan satsning bör genomföras tillsammans med Landskrona BoIS och gärna med det privata näringslivet, tycker Niklas.
– Vi tar gärna en diskussion med BoIS om hur arenafrågan kan lösas. 2013 är inte långt borta, och om kommunen skulle stå för en sådan investering borde den redan varit inlagd i budgeten. Däremot ser jag gärna att BoIS tar över anläggningen, säger Cecilia och Torkild håller med.
– Vi för diskussioner med BoIS om detta. Det vore utmärkt om BoIS kunde ta ett helhetsansvar för en fotbollsarena med stort utbud.

Samtliga är överens om att göra satsningar på ungdomsidrotten kommande mandatperiod.
– Vi har arbetat fram ett idrottspolitiskt program för hur vi ser på idrotten, vilken roll den ska spela och hur den ska kunna utvecklas. Samarbetet med föreningslivet är centralt, en ny idrottshall bör byggas och de ekonomiska ersättningarna för ungdomsidrotten ska bli bättre. Nolltaxan ska inte avvecklas, poängterar Niklas Karlsson.

Sedan 2005 styrs Kultur- och Fritidsförvaltningen av två nämnder.
– Vi är inte odelat positiva till den nya fritids- och kulturförvaltningen. Omorganisationen blev inte riktigt som det var tänkt. Det bör utredas om kulturen och fritids- och idrottslivet hade mått bra av egna förvaltningar, säger Niklas.
Cecilia Brorsson tror dock att det till och med kan bli fler nämndsammanslagningar i framtiden.
– Kritiken bygger nog delvis på att chefen är rekryterad från kultursidan, och det är inte omöjligt att ledningen kompletteras med en idrottschef inom förvaltningen, avslutar moderaten.

Läs mer:
Myten om en idrottsstad
– Idrottsledare efterlyser satsningar

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser