Annons

Svenska Frimurar Orden 275 år

Frimurareorden är en Orden för män med tusenåriga anor.  Ursprungligen är det en Orden för byggande av katedraler, kyrkor och slott men också med en stark inriktning för barmhärtighet, brödraskap, personlig utveckling och ledarskap. De senare delarna har behållits och förstärkts även i sin nuvarande ”icke byggande” Orden.
Med anledning av det Svenska Frimureriets 275 år i Sverige och att Frimurarlogen Facklan i Landskrona firar 55 år höll Bo Wikström föredrag i Frimurarnas OnsdagsAkademi. De  intresserade åhörarna fick lyssna på grunderna för det svenska frimureriet som bl.a. innefattar personlig utveckling av medlemmarna och en omfattande hjälpverksamhet med utdelning av runt 30 miljoner årligen till olika forskningsinsatser för barn- och äldrerelaterade sjukdomar.
Nästa föredrag i Frimurarnas OnsdagsAkademi hålles av Bengt Karlgren den 6 oktober.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser