Annons

Dagens glada besked: ”September är en sommarmånad!”

Augusti har övergått i september och vi tar vår vana trogen kontakt med vädergurun Hans Lehrecke i Glumslöv för att höra lite om månadens som gått.
– Ja, sommaren rullar på fort. Vi får trösta oss med att september numera är en sommarmånad med dygnsnittet över tio grader, säger Hans innan det är dags att konsultera väderloggboken.

– Månaden blev något varmare än snittet för de senaste 25 åren.
Varmast var den sjunde respektive nionde med 25 grader medan natten till den trettioförste blev kallast med 8 grader,
säger Hans och berättar att nätterna var milda och att temperaturen ej sjönk under 13 grader med undantag av de sista sex dygnen.
Maxtemperaturen hade en jämn fördelning och fram till den tjugotredje höll den sig klart över tjugo medan den efter detta datum höll sig på nitton grader månaden ut. 
En kyligare luftmassa hade nu gjort sin entré och i Ryssland sjönk temperaturen markant, berättar Hans och övergår till att prata om den rikliga nederbörden som föll.
– Det regnade klart över det normala eller 132 mm att jämföra med medelnederbörden som ligger på 67,5 mm, säger Hans som har koll på decimalerna.
– Det står sig dock slätt mot 2006 , då vi fick 240 mm.  Även 1994 var mycket nederbördsrik.
Regnet kom huvudsakligen mellan den åttonde och tjugotredje med 111 mm.
– Den femtonde slapp vi undan med blotta förskräckelsen, då närliggande Barsebäck fick 72.5 mm

Annons
 

Hur stämde spekulationerna vid förra månadsskiftet?
– Konstaterade då att en varm juli ofta följs av en likaledes varm augusti. Det blev som sagt ett litet värmeöverskott 17.7 mot 17.4 men tyvärr upprepade sig historien från 1994 och 2006, nämligen att augusti blev varm men också mycket nederbördsrik. Som helhet kan vi konstatera  att vi fick betalt för den långa torrperioden i juli och  bönderna längtar efter ”torrevär”. Majs och betor törstade efter regn i juli men nu vill de ha sol.

Hur förhåller det sig med de kära havsbaden?
– Vi hade ju ett stort värmeöverskott i havet i juli med 24.5 som högsta värdet men värmerekordet uteblev på grund av att solen inte var lika givmild under augusti. Vid början av månaden höll sig temperaturen kring 20/21 för att sjunka till 16 grader vid månadens slut på grund av de kyliga nätterna i slutet av månaden.

Och hur är situationen för lantbruket?
– Lantbrukarna är givetvis glada över att grundvattennivån höjs, val av tidpunkt har dock inte varit den bästa.  Skörden har givetvis blivit försenad av regnet i mitten av månaden men utfallet verkar ändå bli någorlunda normalt. Innan torkan satte in i juli såg det mycket lovande ut, även om det var försenat, men nu måste en del vete gå till fodersäd. Rapsskörden verkar ha blivit hygglig och höstrapsen är på de flesta ställen i jorden.
Majsen och betorna har mått väl av regnet men nu önskar bönderna bara sol. Det gäller inte minst lantbrukare Hans Gunnarsson i Vadensjö, som specialiserat sig på den allt populärare sockermajsen. Jag önskar honom  mycket sol, liksom Anders Ingemarsson med sonen Karl så att det blir repris på deras odling av det fagra och mångsidiga linet vid Hildesborgsbacken.

Hur blir då september?  
– Enligt statistiken för de senaste drygt 25 åren är chansen  för en fin september goda. Medeltemperaturen ligger kring tretton och en halv grad 
och september har alltmer  tenderat till att bli en ren sommarmånad . Jag minns från min skoltid både som elev och lärare, att med skolstarten kom också det fina vädret. Det ser bra ut i år också . Ett högtryck håller på att växa till vid de brittiska öarna och norrut och det ser ut att breda ut sig mot Skandinavien. Rollerna har blivit de omvända. Ryssland får nu dras med ett lågtrycksområde som i sin tur utbreder sig något västerut mot Baltikum.
Denna väderlekssituation kommer att underhålla en kylig nordlig luftsröm över Östersjöområdet. Hos oss vrider vinden mot nordväst. Den kyliga luftmassan gör att vi får räkna med kalla nätter medan det blir solrika dagar dock med dagstemperaturer  som åtminstone till en början inte överstiger tjugo grader. På grund av de kyliga nätterna  kan morgondimmor uppträda, inte minst över havet då detta fortfarande är relativt varmt. Vi får avslutningsvis glädja oss med bönderna, inte minst majs- och betfolket, som åtminstone till en början får en solrik september.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser