Annons

Knutsgillets Papegoyeskjutning

Sankt Knuts Gille i Landskrona genomförde den 14 augusti sin årliga Papegoyeskjutning på Bastion Wrangel på Citadellet. Knutsgillet, med anor från tidigt 1200-tal i det forna Danmark, hade redan under tidig medeltid regelbundna övningsskjutningar för att upprätthålla försvarsberedskapen. Numera hålls skjutningarna som ett historiskt inslag under festlig samvaro.
Trots miserabla väderförhållanden med skyfall ochåska fullföljdes hela programmet med 130 deltagande Knutsbröder och Knutssystrar från tidig eftermiddag med marsch från borggården till skjutplatsen i Bastion
Wrangel med Knutsgillets stora flaggprydda tältstad.
Efter tävlingarna korades segrarna i herr- och damklasserna till årets Fågelkung, Rolf B Svensson, respektive Fågeldrottning, Annika Svedenborn.
Titeln årets Hattdrottning, som belöning för den mest fantasifulla hattkreationen, erövrades av Görel Grönvall.
Festligheterna avslutades med helstekt gris och dans till sen kväll, allt enligt gillets äldste stolsbroder, Bo W Holmberg.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser