Annons

Folkpartiets reklam anmäls till KOV anser att läsarna vilseleds

Inför höstens val har Folkpartiet i Landskrona vid ett par tillfälle använt en bild på en kvinnlig polis i sina annonser i Lokaltidningen. Bilden har partiet laddat ner från Rikspolisstyrelsens hemsida. För detta har de fått bannor från polisen då bilden enbart har fått användas i samband med redaktionell text.
Nu har reklamen även anmälts till Konsumentombudsmannen.
– Jag anser att annonserna är vilseledande. Vidare hävdar jag att annonserna använder sig av felaktig reklamidentifiering, säger Henning Süssner, som gjort anmälan för Vänsterpartiet Landskronas vägnar.
– Jag vill särskilt hänvisa till Marknadsföringslagens 6§ och formuleringarna om att marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed är ”att anse som otillbörlig om den i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut”.
Att lägga sin röst på ett politiskt parti i ett parlamentariskt val kan enligt vänsterpartisten jämföras med ett ”affärsbeslut”.

Enligt Henning Süssner förespeglar Folkpartiet att en statlig myndighet på något sätt skulle ha något att göra med partiets verksamhet i Landskrona.
– Detta är, förstås, vilseledande. Att polisen dessutom är en statlig myndighet som icke lyder under kommunalt styre, vilket antyds i annonserna, är ytterligare ett bevis på annonsernas vilseledande karaktär.

Annons
 

Torkild Strandberg (FP) är oförstående till kritiken.
– Tror Vänsterpartiet verkligen att Landskronaborna inte vet att polisen är statlig och inte något som styrs av Folkpartiet så tycker jag att de bör omvärdera sin syn på stadens innevånare. Jag tycker att det är en konstig prioritering i valrörelsen att ägna sig åt ett politiskt spel istället för att lägga fram konkreta åtgärder på problemet, säger Torkild Strandberg.

Troligtvis blir det dock ingen utredning från konsumentverkets sida då politisk reklam faller under yttrande- och tryckfrihetslagen.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser