Annons

Ett steg närmre ett nytt ridhus

Tågarportens lantliga ryttarförening har till kommunstyrelsen gjort en förfrågan om möjligheten att Landskrona stad tecknar borgen för ett lån på 2,2 mnkr då föreningen har ett behov av att bygga ett nytt ridhus.
Föreningen har sedan tidigare fått positiva förhandsbesked från Allmänna arvsfonden och från Riksidrottsförbundet på bidrag på nära nog en miljon kronor.
KS föreslår kommunfullmäktige att slå fast att om den övriga finansieringen säkras, teckna kommunal borgen för ett lån till föreningen med 2,2 mnkr med en löptid på maximalt 20 år. Samtidigt får Fritidsnämnden i sitt samarbete med föreningen i uppdrag att bevaka att det finns godkänd eller auktoriserad revisor.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser