Annons

Centrum & Österlyftet utvärderas

Centrum & Österlyftet läggs ner vid årsskiftet, men tanken är att olika verksamheter inom ramen för projektet skall leva kvar också i framtiden. I början av september har därför Integrations- och jämställdhetsdepartementet bjudit in till så kallad revideringsdialog, ett möte kring det lokala utvecklingsavtalet.
– Jag har skickat ut en inbjudan till eldsjälar och föreningsaktiva i Landskrona och regionen som deltagit, berättar projektledare Jan Nilson som också varnar för risken att saker och ting trillar mellan stolar eller rinner ut i sanden.
– Tanken är att vi skall ta till vara tankar, idéer, synpunkter och erfarenheter för framtida arbete, om än i annan form än inom Centrum & Österlyftet.

Centrum & Österlyftet har sedan starten haft ett uppdrag att samarbeta med det lokala förenings- och näringslivet.
– Vi har försökt att stärka och öka eldsjälars och föreningars möjligheter till delaktighet i samhällsutvecklingen och det är min förhoppning att det arbetet kommer att fortsätta även om Centrum & Österlyftet läggs ner, avslutar Jan Nilson. Återstår att se vad som blir kvar av satsningen när avtalet med staten upphör att gälla.

Annons
 

Läs gårdagens artikel om nedläggandet av Centrum & Österlyftet.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser