Annons

Centrum & Österlyftet läggs ner vid årsskiftet

Centrum & Österlyftet läggs ner vid årsskiftet och pågående projekt flyttas över till Kompetensforum.
– Det lokala utvecklingsavtalet som staden tecknade med staten går ut i år och då ser vi detta som en bättre lösning, berättar förvaltningschef Annette Lindberg – Mohlin på Vuxenförvaltningen.

Grunden för satsningen på Centrum & Österlyftet var enkelt uttryckt att höja statusen på området. Och framtiden målades i ljusa färger med målsättningar som ”Ökad förvärvsfrekvens och minskat försörjningsstödsberoende”, ”Förbättrad språkutveckling och förbättrade skolresultat” samt ”Ökad demokrati och delaktighet”. Målsättningar som knappast kan anses vara infriade nu när satsningen läggs ner.
– Jag har länge efterlyst en långsiktig, övergripande strategisk stadsdelsplan för området och det är beklagligt att en sådan inte finns på plats, förklarar projektledare Jan Nilson som redan lämnat lokalerna på Skolallén och numera arbetar som utredare på Vuxenförvaltningen.

Annons
 

Några pengar kom inte från staten, men det utlovades ett kontaktnät mellan olika myndigheter för att bland annat underlätta integrationen.
– Genom ett utökat samarbete mellan olika aktörer som kommun, näringsliv, handlare, fastighetsägare och boende kan utvecklingen brytas och vändas till något positivt, poängterade statssekreterare Christer Hallerby (FP) när han 2007 invigde Centrum & Österlyftets lokal.
Av detta blev inte mycket mer än tomma ord. Projekt som kommer att fortsätta återfinns inom ramen för ”Initiativ Landskrona” som beviljats 6,7 miljoner kronor från Europeiska Regionalfonden. Dessutom hoppas man på en fortsättning av antirökprojektet som blivit en framgång på Dammhagskolan.
– Vi vill gärna fortsätta också på de andra skolorna och har sökt externa medel för detta, berättar Annette Lindberg – Mohlin. Men vilka initiativ som kommer att tas för att utveckla Centrum och Öster i framtiden oklart.

Fakta:
”Det växande utanförskapet är en av regeringens största utmaningar som kräver en mobilisering av hela samhället. Genom fler jobb, bättre utbildning och ett tryggare samhälle ska antalet människor i utanförskap minska”, poängterade integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) när de lokala utvecklingsavtalen lanserades.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser