Annons

Landskronapolisen tar hjälp av volontärer

Med start i höst kommer polisen i Landskrona att få hjälp av frivilliga kommuninvånare som ställer upp som polisens volontärer. Tanken är att dessa ska fungera som ordningsmaktens ”ögon och öron” och bidraga till att göra staden tryggare.
– Idén kommer väl från Skottland och Canada ursprungligen, spred sig till Stockholm och nu har även polismyndigheten i Skåne nappat, förklarar Anders Enqvist på polisen i Landskrona.

Projektet var från början tänkt att bara testas i Malmö, men nu hänger alltså även Landskrona på.
– Mycket beroende på att kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg engagerat sig och varit initiativtagare här, säger Anders Engqvist.
Han menar också att projektet ännu ligger i startgroparna och att mycket måste falla på plats vad det till exempel gäller volontärernas faktiska arbetsuppgifter och vilken grundläggande utbildning de intresserade måste genomgå.

Annons
 

Polisen ska själva stå för rekryteringen och de antagna volontärerna kommer att kunna identifieras genom att de bär en speciell jacka eller väst.
– Vi är noga med att påpeka att de här personerna som kommer att ställa upp inte har några myndighetsuppgifter, de ska fungera som en länk mellan polisen och allmänheten, klargör Anders Engqvist.

Torkild Strandberg har talat om projektet som ett sätt att kanalisera det stora engagemang som finns hos Landskronaborna för att göra staden tryggare, och från polisens sida hoppas man kunna locka till sig exempelvis ungdomar som är intresserade av polisyrket.
Anders Engqvist är dock inledningsvis försiktig i sin optimism:
– Vi vet att det är svårt att locka folk till ideellt arbete, föreningslivet har det till exempel tufft och Lanskrona är trots allt en ganska liten stad, säger han.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser