Annons

Kommunen har kringgått upphandlingslag

Landskrona stads servicekontor har under flera år kringgått lagen om offentlig upphandling. Det var i april som oegentligheterna upptäcktes och nu kommer kommunledningen att vidta åtgärder. I nuläget rör det sig om arbeten som utförts på kommunens fastigheter. Stefan Johansson, tf stadsdirektör utesluter dock inte att fler förvaltningar kan ha gjort samma sak som servicekontoret.
– Vi kommer systematiskt att gå igenom Landskrona stads organisation för att se så inte samma misstag förekommer på flera förvaltningar, säger Stefan Johansson.

Det är måleri- bygg, ventilation och VVS-arbeten för miljontals kronor som utförts utan att reglerna för upphandling följts.
– När vi upptäckte detta tillsågs att inga nya beställningar görs på ett sätt som strider mot dessa regelverk, säger Per-Olov Karlsson, servicechef i Landskrona stad.

Annons
 

Sammanlagt rör det sig om åtskilliga miljoner kronor som betalts ut till företag för de utförda arbetena.
– Det rör sig om cirka 35 miljoner kronor som betalts ut till företag för utförda tjänster som inte upphandlats på korrekt vis, uppger Jonas Lundqvist på kommunens ekonomiavdelning.

– Upphandlingarna som gjorts har inte har varit till men för Landskrona stad. Prisnivåer har bedömts marknadsmässiga och kvaliteten på de utförda tjänsterna har varit god, avslutar Per-Olov Karlsson

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser