Annons

Parkeringsbråk på väg till hovrätten

Såväl åklagare som försvar i det uppmärksammade målet i slutet av maj där en 23-åring dömdes till ett år och tio månaders fängelse för bland annat vållande till annans död och grov misshandel har överklagat tingsrättens dom till hovrätten. Prövningen kommer dock inte att äga rum förrän i början av november.
– Det är faktiskt ganska tidigt. De mål vi lägger idag är i början av nästa år. Målet är dock stort varför vi tar upp det redan i november, säger Kristin Ljungberg, domstolssekreterare på hovrätten över Skåne och Blekinge.

Då tingsrättens dom föll, beslöt sig 23-åringen och hans advokat att överklaga domen till hovrätten eftersom de menar på att det rör sig om en olyckshändelse. Även åklagarsidan överklagade med motiveringen att straffet var för lågt. Tingsrätten ansåg då att mannen skulle sitta häktad till hovrättens prövning skulle äga rum. Anledningen var att Tingsrätten ansåg att det förelåg en risk att 23-åringen skulle lämna landet.

Annons
 

Detta var dock något som hovrätten inte höll med om.
– Det förhållandet att en gärningsman efter brottet söker hålla sig undan polisen och i det längsta nekar till gärningen kan i sig inte anses medföra att sådan flyktfara som motiverar häktning föreligger, står det bland annat att läsa i det protokoll som fördes vid föredragningen.

Hovrätten har avsatt tre dagar till förhandling med start den första november.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser