Annons

Tuffare krav för gymnasiestudier – Lärlingsutbildning permanent

Det blir tuffare att komma in på gymnasiet för eleverna som lämnar grundskolan nästa år. I dag krävs godkänt i tre ämnen, svenska, engelska och matte för att vara behörig att söka gymnasieskolans olika program.
I den nya gymnasieskolan, som införs från och med hösten 2011, höjs kraven rejält. Då krävs godkänt i minst i åtta ämnen för att få läsa på de yrkesinriktade programmen och tolv ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen.
– Det kommer att bli tuffare, men vi kommer att jobba med eleverna så att fokus ligger på fler ämnen, förklarar utbildningsdirektör Tomas Johansson.

Redan i dag har eleverna i Landskrona stora problem med att klara behörigheten, även om en viss förbättring skett. Av eleverna som gick ut i är saknade närmare 17 procent behöriga till nationella program på gymnasieskolan, att jämföra med runt 20 procent förra året.
– Än är vi inte i mål, vi måste göra ännu mer för att fler ska lyckas ännu bättre. Därför satsar vi ytterligare 3,3 miljoner kronor per år för att förbättra elevresultaten ytterligare, poängterar Lisa Flinth (FP) ordförande för Barn- och ungdomsnämnden.

Annons
 

Elever som inte klarar behörigheten läser vidare på det individuella programmet som nästa år byter namn till introduktionsprogram.
– Här kommer att finnas fem olika inriktningar som anpassas efter elevernas behov, betonar Tomas Johansson och det kan handla om elever som bara behöver läsa upp enstaka ämnen till andra som erbjuds yrkesintroduktion alternativt individuellt anpassade alternativ.
– Vi har stor handlingsfrihet och under senare år har eleverna som gått på det individuella programmet också nått bra resultat. Bland våra elever har runt 60 procent lyckats få behörighet till de nationella programmen, att jämföra med omkring 30 procent i riket som helhet.

Gymnasiereformen innebär också att den yrkesinriktade profilen förstärks och att teoretiska linjer som det humanistiska programmet försvinner.
– Här har vi under senare år haft för få sökande, så det är en naturlig förändring, menar Tomas Johansson och tillägger att satsningarna på lärlingsutbildningar nu blir permanenta.

Fakta
Statistik från Skolverket visar att 78,3 procent av eleverna i årskurs nio var behöriga till gymnasieskolan 2009, att jämföra med siffran för riket som låg på 88,2 procent. Samma år var det genomsnittligt meritvärdet för eleverna i årskurs nio 180,2 poäng, motsvarande siffra för riket var 207,4 poäng.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser