Annons

Landskronabor tycker till om gator och parker

Tillsammans med ett nittiotal andra kommuner har Landskrona stad deltagit i en undersökning gjord av Sveriges Kommuner och Landsting, och medborgarna har här fått ge svar på vad de tycker om skötseln av gator och parker.
– Våra resurser är begränsade, alla vill vi ha mer för att svara upp till olika önskemål, säger Thomas Lehrecke, avdelningschef på publik miljö- intraprenad i Landskrona.
– Vi arbetar därför löpande med effektiviseringen genom att prova olika arbetssätt, maskinutrustningar och annat vilket gör att vi kan utföra uppdragen så kostnadseffektivt som möjligt, fortsätter han.

Förutom frågor om renhållning, snöröjning och möjligheterna att hitta en parkeringsplats har invånarna också fått svara på hur man upplever kommunikationen med Landskrona stad.
– Vi försöker ständigt utöka denna kommunikation genom exempelvis trygghetsvandringar, synpunktshantering och delaktighet i olika arrangemang, säger förvaltningschefen på teknik- och stadsbyggnadskontoret Kåre Larsson.
– Städning och renhållning på stan är ett sådant som vi ska försöka involvera alla i med hjälp av specifika aktiviteter till hösten, berättar han.
– Resultatet av enkäten kan ses som ett gott betyg på vad vi har gjort, även om det fortfarande finns mer att förbättra, avslutar Kåre Larsson.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser