Annons

Inga allvarliga budgetavvikelser

Den ekonomiska rapporten för årets fem första månader som avlades vid Fritidsnämndens möte ”visade inte på någon risk för allvarlig avvikelse i förhållande till budget”. Dock konstaterades det också att två anlagda bränder i ishallen beräknas kosta 300 000 kronor i reparationskostnader.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser