Annons

Inga gröna oaser när landets bästa åkerjord asfalteras 2200 kubikmeter matjord flyttas i unikt projekt

I ett unikt projekt kommer Hushållningssällskapet Malmöhus att under de kommande fyra veckorna flytta cirka 2200 kubikmeter jord från fältet som snart ska asfalteras till ett logistikcentrum för DSV.
– Vi kommer att flytta ett hela det klassiska bördighetsförsöket som anlades här redan 1957, säger försöksledare Per-Göran Andersson och berättar att åkermarken använts i många olika sammanhang, inte minst av Naturvårdsverk och Jordbruksverket, för kunskapsuppbyggnad.
– Projektet är mig veterligen världsunikt. Aldrig tidigare har så mycket matjord flyttats. Det rör sig om 64 försöksrutor på 6,25 gånger 20 meter som kommer att transporteras, ruta för ruta, till vår försöksgård Borgeby.

Det var för ett år sedan som ett brev från Landskrona stad ställt till Hushållningssällskapet förkunnade innebörden av exploateringsavtalet med DSV Road AB.
– Jag blev heligt förbannad. Varken vi eller Sveriges Lantbruksuniversitet hade över huvud taget kontaktas tidigare. Och trots att vi med alla medel, i positiv anda, försök hitta en lösning för att rädda detta unika försök har det blivit kalla handen, säger Per-Göran som bland annat lanserade idén om en grön oas mitt i det nya asfaltområdet.
– Det var inte DSV intresserade av.

Annons
 

Istället föddes tanken om att flytta hela försöket. Eftersom rutorna gödslats med olika intensitet i drygt femtio år, allt ifrån helt ogödslat till mer än vad grödan kräver, finns nu ett unikt material som alla involverade anser bör bevaras för fortsatta studier.
– Det är först nu vi börjar se intressanta saker som rör bördighet och mullhalt det vill säga mängden kol i jorden, säger Per-Göran som förövrigt klassar matjorden på platsen som ”världens bästa”.

Även om bitterheten mot kommunens agerande lyser igenom är försöksledaren inte helt missnöjd.
– Landskrona stad har gått med på att delfinansiera projektet med förflyttning av matjorden, förklarar han och uppskattar att arbetet sammanlagt kommer att gå loss på en halvmiljon kronor.

Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser