Annons

Inga pengar till teaterprojekt

Öresundsteaterns ansökan om ett bidrag på 50.000 kronor till skolföreställningen ”Ska du ha stryk ditt jävla pucho” avslogs av Kulturnämnden.
Tanken är att det till föreställningen ska kopplas ett värdegrundsarbete på högstadie- respektive gymnasieskolorna. Motsvarande stöd har sökts från Barn- och ungdomsnämnden.
Treklöverns sex ledamöter ville bifalla medan socialdemokrater och sverigedemokraternas sju ledamöter var emot.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser