Annons

Minskade bidrag till Folkets Hus

I år löper avtalet mellan Landskrona Stad och Folkets husföreningarna ut. Redan i januari 2008 gjordes utfästelser om att diskussioner med berörda föreningar skulle tas upp innan förslag om förändringar eller nerskärningar kom på tal.
– Detta har inte skett, fastslog Bengt Adolvsson (S), när frågan hamnade på kommunfullmäktiges bord i samband att nästa års budget skulle fastslås.
– Jag beklagar att så inte skett, medgav Torkild Strandberg (FP) som i övrigt inte såg några hinder i att reducera föreningarnas bidrag med sammanlagt 750 000 kronor.
Något som fick Niklas Karlsson (S) att högläsa ur ett brev ställt till kommunen från Våra Gårdar, riksföreningen för nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler.
En satsning på samlingslokaler ökar integrationen, sprider demokrati, gemenskap och mångfald, betonade han.
I och med sänkningen menar de berörda Folkets husföreningarna i Asmundtorp, Glumslöv, Härslöv, Örja, Västra Fäladen samt Landskrona att förutsättningarna för överlevnad starkt reducerats och att man nu kan tvingas till 300 procentiga hyresökningar vid exempelvis eftermiddagsmöte för pensionärsföreningar, kvällsmöte för en handikappförening eller en privat födelsedagsfest.
– Alla är ju inte så lyckligt lottade som kommunfullmäktiges ordförande att man har en egen restaurang att tillgå när det ska firas något stort, menade Bengt Adolvsson som till mötet lämnade in en motion om att ersättningarna ska vara oförändrade och att kommunstyrelsen ska genomföra förhandlingar med föreningarna.

Annons
Annons
Annonser


























Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser