Annons

Fristående gymnasium granskat efter anmälan

Den fristående skolan Landskrona praktiska gymnasium, med huvudmannen Baggium i Kållered, granskas av Skolinspektionen sedan den anmälts av en elev. Den 16-åriga flickan som just gått ut första årskursen på skolan pekar på en lång rad missförhållanden i skolsituationen. Lokalerna är inte tillfredställande, det fattas läroböcker, skolmaten räcker inte, lärare är borta i långa perioder utan att det tillsätts vikarier och så vidare, hävdar hon.

Skolan har tillbakavisat kritiken och huvudmannen Baggium, som nu också vill starta grundskoleverksamhet i Landskrona, ska lämna in ett yttrande i frågan till Skolinspektionen senast den 30 juni.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser