Annons

Krav på plan för SaxtorpsskogenMiljönämnden vill upprätta plan i tre delar

Miljönämnden vill upprätta en plan i tre delar för att utveckla Saxtorpskogen.
– Saxtorpsskogen är Landskronas största skog och ett populärt område för rekreation och fritidsaktiviteter. Eftersom anspråken på skogen är många vill vi upprätta en plan som delas upp i tre delar, skydd, rekreation och bebyggelse, berättar miljöchef Högni Hansson och för att kunna upprätta planen begär förvaltningen 350 000 kronor.
– Ett förslag till utvecklingsplan för Saxtorpsskogen kan i så fall redovisas för kommunstyrelsen under hösten 2011, förklarar Högni Hansson.
Tanken är att kommunstyrelsen anslår medel och ger miljönämnden i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utarbeta ett utvecklings- och bevarandeförslag för Saxtorpsskogen.
Utredningen delas upp på olika förvaltningar.
Arbetet med att hitta område för utökade fritids- och rekreationsaktiviteter läggs på Fritidsnämnden medan Barn och ungdomsnämnden får ansvar för Saxtorpsskogens roll i utbildning och pedagogik.
– Här menar vi att skogen kan fylla behov för barn och ungdomars utbildning vad gäller naturen och dessutom kan det skapas arbetstillfällen, menar Högni Hansson vars förvaltningen skulle ansvara för planerna gällande bevarande och utvecklandet av skogens naturvärden.
Tekniska nämnden och Vuxennämnden skulle titta närmare på skogsskötsel och eventuella arbetsmarknadsåtgärder i samband med projektet.
Avslutningsvis skulle Byggnadsnämnden plocka fram lämpliga platser för framtida bebyggelse.
Från lokalt håll har Häljarp-Saxtorps Byaförening också engagerat sig i frågan och här planeras en namninsamling för att bevara och utveckla storskogen i Saxtorp.
– Saxtorpsskogens värde och användning har varit föremål för många utredningar de senaste tre decennierna. Vidare har några intensiva strider stått om förslag på bebyggelse och andra former av exploatering, förklarar Högni Hansson och kraven på ny bebyggelse har tillkommit under det senaste årtiondet.
– Mot den bakgrunden är det angeläget att ta fram en plan för Saxtorpsskogen som kan ligga till grund för framtida kommunal planering, avslutar Högni Hansson och närmast blir det kommunstyrelsen som får ta ställning till förslaget och bevilja nödvändiga medel.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser