Annons

Betygen på väg uppåt

Besvikelse från fjolåret då betygsnitten vek neråt har i år förbytts mot betydligt gladare miner. Trenden med vikande måluppfyllelsen på flera av Landskronas kommunala grundskolor har vänts. Betygen för årskurs 9 eleverna blev i år i genomsnitt sex procent bättre.
– Det är speciellt glädjande att meritvärdet på Dammhagskolan har förbättrats med nästan 12 procent, säger Lisa Flinth (FP) ordförande för Barn- och ungdomsnämnden och menar att sammanslagningen av GA-skolan och Dammhagskolan haft positiva effekter på betygen och därmed inlärningen.
Även behörigheten till gymnasieskolan är förbättrade. Totalt sett saknar 16,6 procent av årskurs 9 eleverna behöriga till nationella program på gymnasieskolan, en siffra som i fjol var runt 20 procent. Tydliga förbättringar av elevernas behörighet har skett på Asmundtorps skola och Västervångskolan med vardera 11 och 5 procentenheter.
– Än är vi inte i mål, vi måste göra ännu mer för att fler ska lyckas ännu bättre. Därför påbörjar vi nu en treårig satsning på Ökad måluppfyllelse i för- och grundskolan. Vi satsar ytterligare 3,3 miljoner kronor per år för att förbättra elevresultaten ytterligare, avslutar Lisa Flinth (FP).

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser