Annons

Fyra av fem vårdföreningar får bidrag

Fyra av fem vårdföreningar som sökt föreningsbidrag för 2010 erhåller pengar.
Insolvens, en förening som vänder sig till personer som är överskuldsatta nekades bidrag då föreningen endast har fyra medlemmar i Landskrona och det krävs fem för att komma ifråga för bidrag. KRIS, Kriminellas revansch i samhället fick nöja sig med ett 80 procentigt lokalbidrag då föreningens tillgångar vid årets slut uppgick till 468 000 kronor. RSMH, Landskrona Alpo och KF Länken var övriga föreningar som erhöll bidrag och om detta var Vuxennämnden enig.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser