Annons

Rökningen ökar bland unga

I torsdags träffades ett femtiotal personer på Citadellet i Landskrona för att under en heldag diskutera hur man gemensamt kan arbeta med tobaksprevention mot barn och ungdomar. Representanter från hälso- och sjukvården, tandvården, föreningslivet, skolan, politiken och kommunen var församlade.
Under en lång tid har tobaksbruket i Sverige minskat, men ett trendbrott bland de unga kan nu utläsas ur färsk statistik.
Ur drogvaneundersökningen som genomfördes bland Skånes skolungdomar 2009 framgår bland annat att cirka 40 % av eleverna i årskurs två inom gymnasieskolan i Landskrona röker regelbundet. Vidare visar statistiken att 30 % av flickorna och 26,5 % av pojkarna i årskurs nio också röker regelbundet. Dessutom ökar bruket av snus och, framför allt, rökning av vattenpipa. Siffrorna visar att Landskrona ligger dåligt till i en regional och nationell jämförelse.
– Det finns fortfarande oerhört mycket att göra när det gäller prevention mot tobak, säger Kimmo Kolehmainen, projektsekreterare på Centrum & Österlyftet.
– Arbetet har halkat efter och det är hög tid att agera. Forskning och erfarenhet visar att en bred och sektorsövergripande samverkan är en avgörande förutsättning för att nå hållbarhet och effekt i allt förebyggande arbete, fortsätter han.

Politisk enighet
Lena Benediktsson, folkpartist och regionpolitiker och Jonas Esbjörnsson, socialdemokrat och kommunpolitiker, var eniga efter mötet.
– Tobaken är ett allvarligt folkhälsoproblem och det är alarmerande att så många ungdomar använder detta. Självklart ska vi stödja initiativet och verka för ett gränsöverskridande arbete, säger de samstämmigt.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser