Annons

Omdiskuterad Landskronamodell

Integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) gästade på måndagen Landskrona och Kompetensforum, till vardags lokalerna för några av de socialbidragstagare som placerats i den omdiskuterade och kritiserade kompetenshöjande verksamheten som kommunen tillämpar.
– Efter vårt partiråd nyligen beslutade Folkpartiet att verka för att ”Landskronamodellen” ska användas i hela landet, inledde integrationsministern. Socialstyrelsen har kritiserat modellen med motprestation för socialbidrag, men Nyamko Sabuni menade att socialtjänstlagen är otydlig.
Paragraferna måste förtydligas och jag är här för att studera modellen och på sikt få till förändringar av socialtjänstlagen.
Jag delar Landskronas uppfattning att ställa krav på deltagande i kompetenshöjande verksamhet, de som är arbetsföra och tar emot bidrag måste man kunna ställa krav på.
Vad den kompetenshöjande verksamheten ska bestå i ville ministern inte gå in på i detalj.
Där får man utgå från den enskildes behov. Det kan handla om utbildning, praktik, men också om att komma upp på mornarna och få struktur på sin dag, menade hon.
Jag ogillar starkt attityden att den enskilde ska ha rätt till stöd från samhället utan att göra något för det. Lagen har inte kommit till för att arbetsföra människor ska ha det så.
Ministerns folkpartistiske partikollega, kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg, sköt in att den kompetenshöjande verksamheten ska ha ”en så hög kvalité som möjligt”.
– Men det finns också en moralisk dimension i modellen, att utföra något gott, för sig själv och för samhället, menade han. Integrationsministern hade heller inger emot att tala om moral i samband med kraven.
Kalla det moral, eller plikt; kommunen har ett uppdrag att hjälpa den enskilde och den enskilde har en skyldighet att medverka till detta. Kalla det gärna moral, det går bra, sa hon.
Ska kravet för att få socialbidrag vara 30 timmars praktikarbete i veckan?
– Landskrona jobbar på det viset. Jag ska inte sitta som stadsråd från Rosenbad och uttala mig om det.
– Men socialtjänstlagen ska förändras och ge kommunen ett tydligt mandat att behålla modellen.
Är detta ett folkpartistiskt vallöfte?
– Ja.


Vid sitt besök i Landskrona på måndagen gav integrationsminister Nyamko Sabuni (FP) ett vallöfte om att arbeta för en förändring av socialtjänstlagen så att anpassning mot Landskronamodellen kan ske i hela landet.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser