Annons

Brott mot reglerna för miljöfarlig verksamhet

Kemikalieinspektionen har beslutat att belägga Landskronaföretaget Pilkington Automotive med en miljösanktionsavgift på 5000 kronor. Enligt beslutet har Pilkington anmält produkter till Kemikalieinspektionens produktregister, men de kompletterande uppgifter om mängder som tillverkats eller förts in i landet under 2009 har inte inkommit. Företaget har givits tillfälle att yttra sig i ärendet men inte gjort detta.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser