Annons

Kulturpengar till nya filmprojekt

Ur potten på 250 000 kronor för stöd till tillfällig och nyskapande kulturverksamhet har kulturnämnden beviljat 50 000 kronor till stöd för två filmprojekt.

Bengt Andersson har beviljats 30 000 kronor för dokumentärfilmsprojektet ”Politikern och folket”, en film om artisten och riksdagskandidaten Carl-Martin Vikingsson som är uppväxt i Landskrona men numera bosatt på landet utanför Gnesta i Sörmland.
Vikingsson, tidigare känd som ”Sture Allén den yngre” i reggaebandet ”Svenska Akademien”, kandiderar till riksdagen för Miljöpartiet de Gröna.

Annons
 

Bengt Andersson, är ansvarig för filmutbildningen på Fridhems folkhögskola, och filmprojektet genomförs i tillsammans med fotografen Thomas H Johnsson.
I filmen följer man Vikingssons resa genom Sverige, med start i Landskrona, i ett försök förstå tidsandan och vad som är viktigt för människorna. Och vad det innebär att representera folket som riksdagsman.

Csaba Bene Perlenberg, som efter några år i exil flyttat tillbaka till Landskrona, får 20 000 kronor som stöd för sitt kortfilmsprojekt med arbetsnamnet ”Short # 21”.
Filmen handlar om relationen mellan en mor och hennes son och primärt inte om Landskrona. Däremot kommer filmen att spelas in i miljön runt Pumphuset i Borstahusen.

Kurdi Kara, mannen bakom flera framgångsrika kulturprojekt i Landskrona, bland dem Landskrona Live, har presenterat en idé om en film som handlar om en kurdisk pojkes uppväxt i Sverige och i Landskrona. Handlingen i filmen rör en pojkes vacklan mellan familjens traditionella värderingar, deras stora oro för den kriminella verksamhet han hamnat i och å andra sidan solidariteten med ungdomsvännerna i det kriminella nätverket. Filmen, som fått namnet ”Hoppas på bättre dagar”, ser Kurdi Kara som ett angeläget projekt för att engagera ungdomar. Planerna för produktionen och dess finansiering är ännu i sin linda och kulturnämnden beslutade att lämna ett positivt förhandsbesked till Kurdi Kara vilket innebär att nämnden är beredd att lämna ett ekonomiskt bidrag när planerna för produktion och finansiering tagit fastare former.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser