Annons

Örjas historia kommer upp ur jordenTidernas största utgrävning på platsen som i framtiden ska hysa DSV

Alldeles intill E6, vid Landskronas södra infart, pågår mellan maj och september en stor arkeologisk undersökning av marken där DSV ska bygga sitt stora transportcenter.
– Här i Örja by finns ett väldigt brett arkeologiskt material som sträcker sig från äldre järnålder och ända fram till 1700- och 1800-talen, berättar projektledaren Katalin Schmidt Sabo från Riksantikvarieämbetet. Ett 25-tal arkeologer är i full färd med att beta av 30 000 kvadratmeter av det totalt 55 000 kvadratmeter stora fornlämningsområdet. Fyra historiska gårdar berörs av utgrävningen, och det har visat sig att ”medeltiden ligger under” de fyra gårdarna som syns på 1700-talets kartor.
– Men det finns också en stor järnåldersboplats här som sträcker sig över hela vår utgrävningsyta, säger Katalin.
Arkeologerna har i det gigantiska tidsspannet koncentrerat sig på fyra historiska förändringsskeden; skarven mellan järnålder och folkvandringstid, övergången mellan yngre järnålder och medeltid, kriserna på 1300-talet och 1600-talets krigsår.
– Det stora tidsdjupet som vi har på denna utgrävningsplatsen är inte så vanligt, konstaterar biträdande projektledaren Anne Carlie.
– Här finns ett oerhört rikt fyndmaterial på platsen, redan efter tre veckor har vi hittat mycket och en del av det berättar om bybornas kontakt med sin omvärld. Som exempel kan nämnas de kvarnstenar av bergarten granitglimmerskiffer, som förekommer naturligt i Norge.
– Även den medeltida keramiken visar på kontakter med Tyskland, berättar Anne.
Kulturlager finns naturligtvis, men man ska inte tro att allt ligger separerat i de olika skikten.
– Jorden har brukats och plöjts i århundraden och smycken från 300-talet kan ligga bredvid en nutida kapsyl, säger Katalin. En del fynd är redan färdigregistrerade och ligger i små askar. Kulor från olika vapen, armborstpilar, blykors, kammar, dräktspännen och delar av ett ljuster finns att beskåda i en av arkeologernas bodar. Slagfältsarkeologen Bo Knarrström gläds inte minst över fyndet av en ovanlig kanonkula.
1678, året efter slaget vid Landskrona, uppstod en intensiv ”skärmytsling” mellan svenskar och danskar här, och hade vi inte haft slagen vid Lund och Landskrona så nära i tid hade man förmodligen kallat denna ”slaget vid Örja”, funderar han.

Allmänheten kommer att bjudas in till fyra visningar på utgrävningsplatsen och den första äger rum onsdagen den 9 juni.

Annons
 


Alldeles intill E6:an, vid Örja by, utför Riksantikvarieämbetet en arkeologisk undersökning som är den hittills största av sitt slag i landet. Cirka 20 miljoner kronor kommer slutnotan som ställs till DSV att vara på.


Metalldetektorn är ett viktigt redskap när det 55 000 kvadratmeter stora fornlämningsområdet ska genomsökas.


Urnesspänne från tiden strax efter vikingatiden.


Hårnål eller dräktesfäste, arkeologerna är inte riktigt säkra.


Anne Carlie vid en av kvarnstenarna man funnit vid utgrävningarna.


En rund sten och massor av andra fynd kan skådas när allmänheten vid fyra tillfällen i sommar bjuds in till öppna visningar.
Dessa sker 9/6 kl 18.30, 14/7 14.00, 4/8 18.30 samt på Arkelogidagen 29/8.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser