Annons

Nöjda besökare på bibblan

Inte mindre än 98 procent av bibliotekets besökare är nöjda eller mycket nöjd med bemötandet och med personalens kunskaper.
Det visar den enkät som biblioteket låtit utföra och av de 280 som svarade var drygt 63 procent flesta kvinnor.
Dock framfördes önskemål om att det skulle finnas ett litet café eller åtminstone en kaffeautomat .
Man vill gärna kunna köpa sig en dricka eller macka om man spenderar några timmar på biblioteket, konstaterar bibliotekschef Margareta Rydhagen som också hoppas att caféet kan öppna i höst.
En intressent finns som håller på att undersöka finansieringen,
Vidare framkom önskemål på gratis toalett och ett mysrum eller ett lugnt rum där man kan sitta och läsa i lugn och ro.
– Studierum eller lugna ställen arbetar vi med och vi har skapat två studieplatser på balkongen som vi hänvisar till som det lugnaste i biblioteket.
Svaren visar också att besökarna är mycket nöjda med bibliotekets öppettider.
– Många tycker det är bra med söndagsöppet och vill att vi ska fortsätta med det.
Enkäten kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet av biblioteket.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser