Annons

Billquist hoppar av som Stadsdirektör

Knappt två år på tjänsten blev det för Peter Billquist som Stadsdirektör i Landskrona. Sommaren 2008 tillträdde han jobbet som kommunens högste tjänsteman sedan hans företrädare Sergio Garay fått gå, nu har han själv beslutat lämna sin post.
– Jag har under större delen av mitt yrkesliv verkat i den privata sektorn, säger Peter Billquist som längtar tillbaka.

Peter antog tjänsten för att han ville utveckla Landskrona, som han själv uttrycker det ”i paritet med stadens förutsättningar och potential” och då ta  fram en långsiktig, strategisk plan för stadens utveckling.
– Genom ”Vägval Landskrona” är detta arbete nu slutfört och övergår till en verkställighetsfas, säger Peter Billquist.

Annons
 

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP) anser att samarbetet fungerat väl och varit konstruktivt.
– Jag måste naturligtvis respektera Peters önskan att återgå till det privata näringslivet och är glad för att jag kunnat göra en uppgörelse med honom där han står till förfogande som särskild stadsutvecklare fram till och med mars 2011, säger Torkild Strandberg.
– Att stadsdirektör Peter Billquist väljer att lämna sin tjänst är inte särskilt förvånande, säger oppositionsrådet Niklas Karlsson.
– Vi som befinner oss i Stadshuset har märkt att relationen mellan kommunstyrelsens ordförande och stadsdirektören inte varit den bästa den senaste tiden. Peter Billquist har helt enkelt blivit placerad i ”kylskåpet”.

– Det är inte den första chefen som får lämna sin tjänst i Landskrona under Torkild Strandbergs ledning. Jag hoppas att rekryteringen av ny stadsdirektör involverar hela kommunstyrelsen så att den nya chefen får ett brett och starkt mandat att arbeta. Det är viktig för att Landskrona ska kunna utvecklas i rätt riktning, menar Niklas Karlsson.

När Landskrona Direkt i veckan sökte Peter Billquist för att höra vilka som var tänkta att ingå i gruppen som han skulle tillsätta med fokus på varvsuddens utveckling, dröjde svaret och istället var det Torkild Strandberg som då återkom och sade att ”Peter är gruppen och han tar in den kompetens som behövs efterhand”. Idag säger Peter att han har tre månaders uppsägning och under denna period och fram till mars kommer att ha sin huvudsakliga sysselsättning med frågor som rör varvsudden.
Vad han ska göra därefter vet han inte idag.­
– Jag vill tillbaka till näringslivet men något nytt jobb har jag inte klart än.

Rekryteringen av nu stadsdirektör kommer att påbörjas omedelbart. Under övergångstiden kommer Stefan Johansson att fungera som tf Stadsdirektör.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser