Annons

Projekt för ökat föreningsengagemang

Fler aktiva, engagerade och delaktiga ungdomar; det är målet med projektet ”Connecting LA” som Landskrona Idrottsföreningars Samorganisation, LISA, driver tillsammans med Rädda Barnen, Lions Club Citadella och Centrum & Österlyftet.
Våra evenemangsguider Teuta Shabani och Daniel Josanovic är ute bland ungdomarna och knyter kontakter, berättar LISA:s Gunnar Nilsson.
– De diskuterar fritid och intressen och informerar om alla de saker som man kan prova på att göra i Landskronas alla föreningar.
Målet är att komma fram till långsiktigt hållbara metoder för att öka ungdomars engagemang och delaktighet i föreningslivet. Metoder som föreningarna själva sen kan jobba vidare med.
– Vi prioriterar att få fler tjejer och unga kvinnor med annat ursprung än det svenska att engagera sig, men alla stadens ungdomar är självfallet välkomna till föreningarna, säger Gunnar Nilsson.
LISA har beviljats 453 000 kronor för projektet och ”Connecting LA” genomförs under hela året med stöd från Ungdomsstyrelsen.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser