Annons

Sommar trots allt!

– Maj blev meteorologiskt sett en sommarmånad med en medeltemperatur på plus 10.5, hälsar Hans Lehrecke  från sin privata väderstation i Glumslöv när det är dags att summera den gångna månadens väder.
– Det är något lägre än snittet på 11.8 under min 30-åriga mätperiod.

Månadens ”värmebölja” inföll mellan den nittonde och tjugofjärde med föga märkliga 21 grader som max.
– Vi slapp nattfrost och det har varit frostfritt sedan den sjuttonde mars, har Hans koll på.

Annons
 

Varmaste majmånaden under Hans mätperiod inföll 1993 med 15.0 i medeltemperatur. Varmt och skönt var det även 2000 med +13.8 medan vi två år senare fick hålla till godo med 6.4 grader.

Nederbörden blev 69,5.  vilket är högre än normala 45 mm. och klart mer än i fjor men med ungefär samma antal regndagar, 16, med en mängdkoncentration kring mitten av månaden.
– Nederbörden står sig dock slätt mot nederbördsrika maj 2007 som hade  96 mm. Medan det 1989 var en torr vår då maj enbart bjöd på 6.5 mm.

– Att notera från landet i övrigt är värmen i Tornedalen  Vid månadens mitt uppmättes  27-28 grader kring Haparanda flera dagar i sträck Bara en vecka tidigare hade  Björkenäs i Lapplandsfjällen  minus sjutton fler dygn i sträck.  Den tredje maj hade Kattenjokk ett snödjup på 147 cm.
Den trettonde maj fick vi hålla till godo med tio grader i Glumslöv medan  man i Haparanda kunde njuta av tjugosexgradig värme. Det är inte ovanligt att ryssvärmen  så här års tar sig in i norra Lappland och den blir extra intensiv genom att den inte behöver ta sig över kallt hav,
förklarar Hans de höga temperaturerna i norr.

Hur står det till med växtligheten?
– Eftersläpningen från april minskade successivt men att notera är att rapsblomningen skedde cirka 10 dagar senare än normalt på grund av kyliga men dock ej frostiga nätter. Den nionde såg jag de första  blommorna . Sällan har väl rapsen stått så fin . En hyllning till rapsen kan Du finna på Planket.
Något sädesfält i ax på Eriksdagen den artonde kunde jag inte upptäcka.
Rent allmänt sett ser spannmålsfälten att må väl av den nederbörd vi fått och av att det ej skett några större temperaturomslag.  Majs och betor verkar också vara minst en vecka försenade.
I trädgården är det mesta försenat och det gäller inte minst jordgubbarna.
Lövsprickningen var dock bara 2-3 dagar efter i tiden  och boken höll tidtabellen, om detta har jag också diktat på Planket . Punktligt den femte började knopparna att öppna sig.
Den tidiga kastanjen vid Drejarvägen vid Dalen i Glumslöv stod i full skrud den sjuttonde maj. Fruktträdsblomningen var ungefär en vecka försenad. En märklighet kan noteras från Glumslöv. Flera askar slog ut före eken och enligt bondepraktikan borgar det för en fin sommar precis som talessättet: ”maj våt och kall, fyller bondens lada all.”
Rapsblomning och näktergalens ankomst brukar stämma rätt väl överens med i år var den käre sångaren tidigare och den tionde kunde vi avnjuta    en verklig näktergalkonsert vid Örbyängar och den lär ha anlänt några dagar tidigare.

Hur är badsituationen?
– Månaden var fjorårets maj lik, d.v.s. det skedde knappast någon uppvärmning under månaden.

Hur blir juni?
–  Månaden ser ut att starta med en stabilisering. Sedan är det osäkert hur fortsättningen blir i nästa vecka.  Jordbrukarna välsignar regn innan midsommar, särskilt i år då vi dras med ett nederbördsunderskott. När vi haft fina somrar, har ofta väderomläggning till det bättre skett kring midsommar, så läsekretsen behöver inte gripas av missmod, om det blir regnigt fram till midsommar. Tänk också på att regnet håller grönskan fräsch, avslutar en optimistisk Hans Lehrecke.

     

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser