Annons

SD-yrkande bifölls

Med anledning av vändande ekonomisk trend samt det faktum att prognoserna för Omsorgsnämnden pekar mot ett överskott på fem miljoner, yrkade Sverigedemokraterna på höjt basbelopp för pensionärerna samt ytterligare minst en miljon kronor i nya satsningar på de ”svagaste brukarna”. En enig Omsorgsnämnd biföll yrkandet.
– Det blir ingen sänkning av förbehållsbeloppet, utan det hamnar på den nivån där det låg 2009. En lämplig nivå som vi kan bära inom förvaltningen, säger ordföranden Hans Raita (M).
– SD har väl lyssnat på de diskussioner som förts, för i princip blir det till det beslutet som skulle fattats i vilket fall som helst.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser