Annons

Valfrihet inom hemvården

Omsorgsnämnden har efter fattat beslut i fullmäktige färdigställt två förfrågningsunderlag till intresserade aktörer att ge sig in i Landskronas hemvård. Ganska hårda krav beträffande dokumenterad högskoleutbildning, erfarenhet av vård och omsorg och kunskap om lagar och förordningar kommer att ställas.
– För att redan från början se till att inte få in aktörer som inte håller måttet, säger Omsorgsnämnden ordförande Hans Raita.
– Vi har också försökt rigga för att få in lokala och små bolag, fortsätter han.
Den styrande treklövern ser med tillfredställelse på att valfrihetssystemet nu införs, och avser enligt ett inlämnat särskilt yttrande att ”ytterligare öka brukarnas makt och inflytande” i framtiden. Socialdemokraterna i nämnden deltog inte i beslutet.

Annons
Annons
Annonser
Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser