Annons

Övervägande positiv syn på polisen

Hur upplever ungdomarna polisen och vilket förtroende har de för ordningsmakten? Detta var en av frågorna som avhandlades i museets filmsal när Linnéuniversitetets föreläsningsserie om Landskrona fortsatte i veckan.
Charlotte Lebeda, doktorand i socialt arbete och lärare på polisutbildningen i Växjö, presenterade då resultatet av den undersökning hon gjort i staden bland elever i årskurs 5, 9 och gymnasiets tredje år.
– Generellt visar min undersökning att ungdomarna i Landskrona är ganska positiva till polisen, konstaterade hon.
– Resultatet stämmer inte riktigt med den bild av ungdomars attityder som ibland målas upp, säger hon och menar också att opinionen till stor del formas av det som rapporteras i media.
– Polisen som kallat någon för ”apajävel” var till exempel väldigt starkt på tapeten när jag genomförde undersökningen förra våren.
I enkätsvaren framgår bland annat att 17 procent är ”starkt positiva” till polisen, 35 procent ”svagt positiva” och 20 procent ”svagt negativa”.
– Det hamnar någonstans där i mitten, inga var starkt negativa, menar Charlotte Lebeda och konstaterar också att pojkarna var något mer negativa till polisen än flickorna.
Hela 59 procent av de tillfrågade hade också angivit att ”en del” poliser är rasister. I samband med undersökningen genomfördes även längre samtal med ungdomarna, och här stötte forskaren på många historier som påverkar ungdomarnas bild.
– Skrönor, som till exempel den om telefonkatalogen som polisen har med och håller emellan när de slår med batongen, finns fortfarande kvar, berättar hon.
– Men när jag diskuterade med ungdomarna i grupp så gick också meningarna starkt isär och de som varit negativa blev då osäkra. Man kan väl säga att många har en ambivalent inställning till polisen, säger hon.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser