Annons

Stans ungdomar under lupp

Elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet fyllde under höstterminen i en enkätundersökning från Ungdomsstyrelsen kallad LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Frågorna i undersökningen handlade bland annat om synen på ungdomars inflytande, trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och framtidsplaner.
– Landskronas resultat skiljer sig inte markant vid en jämförelse med andra kommuner som deltagit i undersökningen, konstaterar Monika S Amaral, projektledare på Ungdomsdialog och Sandra Beletic, folkhälsosamordnare. Bland annat framgår det att majoriteten ungdomar är nöjda med fritidsutbudet i Landskrona, anser sig ha små möjligheter att framföra sina åsikter till beslutsfattarna och att de känner sig trygga. Något mer än hälften av de tillfrågade tror dock också att de kommer att flytta från Landskrona i framtiden.

Annons
Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser