Annons

Landskrona på plats 39 i vindkraftsligan

I Landskrona fanns det vid utgången av förra året 22 vindkraftverk med en total effekt på 20,7 megawatt. Det placerar staden på plats 39 i en ranking av Sveriges alla kommuner räknat per invånare. Detta framgår av beräkningar från vindkraftbolaget O2.
– Sverige har bland de bästa vindförhållandena i världen, kostnaderna för vindkraft har sjunkit och utbyggnaden har äntligen tagit fart, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Regeringens planeringsram innebär att vindkraften ska tiodubblas fram till år 2020, och kommunerna sägs ha mycket att vinna på utbyggnaden som skapar jobb, kan leda till lokal utveckling och driva landets gröna omställning framåt.
– Lokal acceptans är en viktig faktor för vindkraften. Ett sätt att öka denna och delaktigheten är att kommunerna själva äger vindkraftverk, säger Johan Ihrfelt.

Annons
 

Elproduktionen från vindkraft i Sverige uppgick under 2009 till 2,5 terrawatt-timmar, en ökning med nästan 26 procent jämfört med 2008. Vindkraftens andel av den svenska elproduktionen var cirka 2 procent. 74 procent av svenskarna anser att Sverige ska satsa mer på vindkraft än vad som görs idag, enligt en mätning från SOM-institutet (april 2010).

Under 2009 installerade Kina nästan tio gånger så mycket ny vindkraft som Sveriges totala vindkraft.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser