Annons

Normal april följs av kylig maj spår Hans

April började som sig bör med att Direktens väderguru Hans Lehrecke bjöd på ett skämt. Denna gång handlade aprilskämtet om Odlingslotter på Citadellets vallar. Även vädermässigt höll sig månaden normal såväl vad temperatur och nederbörd beträffar, meddelar Hans och berättar att medeltemperaturen hamnade på eller 7,5 grader (genomsnitt 7.0) och 38  mm (32.6 ).
Varmast var den tjugosjunde med 19 grader och den fjärde fick  vi mest regn då det föll 10 mm.
Nederbörden har fallit under 10 dagar och under senare delen av månaden har det mest varit tal om småskvättar.
Den varmaste aprilmånaden hittills är fjorårets med 9.9. (Endast en decimal från sommar )  medan  vi 1986 bara hade 4 grader. Högsta nederbörden hade vi 2006 med 66 mm. medan vi 1989 och 1993 endast fick 6.5 respektive 6 mm,  samt 11 i fjor.
– Märkligt är att vi inte haft någon frostnatt sedan den sjuttonde mars, menar Hans.
Största skillnad mellandag och natt  inträffade dygnet 13/14 med +15 resp+2.
– April bjöd annars med en fin slutspurt med fem sommardagar och med en avslutande salut i form av ett par åskknallar, noterar Hans.
Annars höll sig temperaturen stabil  under månaden.  Sex dagar i sträck (3-8:e ) låg lägsta temperaturen på +2, och mellan den förste och tjugosjätte varierade lägsta temperaturen mellan en och fyra grader.

Hur förhåller sig vegetationen?
– Höstsäden verkar i motsats till situationen i Mellansverige ha övervintrat förhållandevis väl. Rapsen blommade för fullt vid denna tid i fjor men behöver en vecka på sig innan den lyser upp landskapet.  Fjorton dagars försening av växtligheten i mars har annars krympt till cirka fem . Bönderna önskar nu lite regn, då slutet av april varit torr med undantag av Valborgsmässoafton, som bjöd på 6 mm. Den ringa nederbörden har inneburit att gödningen inte kommit växtligheten till del.
Från trädgården kan jag rapportera att sådd av grönsaker skedde normalt, d.v.s. kring förste april  men att det inte blivit fart på sådden på grund av de kalla men dock frostfria  nätterna.  Fruktträden kommer att slå  ut om 3-4 dagar. Gräsmattorna verkar inte ha mått så väl av tjälfritt snötäcke. Lysande exempel är gräsmattan på Karlslunds idrottsplats.

Annons
 

– Kastanjen vid avtaget till Drejarvägen i Glumslöv är som vanligt först med att slå ut och i trädgården är det samma björk  som vanligt som klätt sig i grön skrud.

Har våren nått havet?
– Från Sundvik kan jag rapportera vattentemperaturen 10 grader, vilken är förvånansvärt hög, då ju dygnsnittet låg på 7.5  men många soliga dagar har påskyndat uppvärmningen. I Sundvik väntar man fortfarande på horngäddan.

Hur blir maj?
– Det verkar som om våren sparat aprilvädret till maj. Det är alltså ostadigt väder som väntar minst tio dagar framåt. Till en början ser en ”polack” ut att smyga sig förbi över Östersjön  men mot veckoslutet ser det ut att bli regnigt. Nätterna kan  till en början bli riktigt kyliga, vilket håller igen växtligheten och Erik lär knappast som i fjor bära ax. Än återstår järnnätterna. Dock ser andra veckan i månaden ut att bli vänligare och då skulle de kalla nätterna redan vara avverkade i första veckan.  En tröst vid dålig väderlek är, att en kylig och våt maj ofta följs av en varm sommar.
Jag önskar därför läsarna en lagom fin maj, så att vi hinner njuta längre av blomningen, avslutar Hans Lehrecke.

Annons
Annonser


Vi stödjer Direkten genom att vara med i Företagsguiden:

Annonser